Om 81346-2:2019

ISO/IEC 81346-2:2019 etablerer klassifikationsskemaer med definerede objektklasser og deres tilknyttede bogstavkoder og er primært beregnet til brug i reference betegnelser og til betegnelse af generiske typer.
Klassificeringsskemaerne gælder for objekter i alle tekniske fagområder og alle brancher/industrier.

Den nyligt opdaterede udgave af standarden (ISO/IEC 81346:2019) er resultatet af et omfattende arbejde af IEC og ISO for at opdatere standarden. Dette har resulteret i, at den er anvendelig i et bredere sæt af brancher og giver brugerne mulighed for at anvende mere detaljeret klassificering når der oprettes reference betegnelser.

De opdaterede og nye klassifikationsskemaer er nu baseret på reglerne i ISO 1087, hvilket betyder, at klassificeringen nu består af klart definerede klasser af objekter, der giver en 100% stabil klassificering igennem hele objektets livscyklus.

Vi mener, at denne udgave er meget nyttig og vil derfor gerne, i korte træk, introducere dig til den her.

Entry klasser

Klassifikationsskemaet for tekniske objekter har i alt 17 klasser identificeret ved følgende bogstavkoder:

 Class codeClass definitionClass name
(preferred term)
BBobject for picking up information and providing a representationsensing object
CCobject for storing for subsequent retrievalstoring object
EEobject for emittingemitting object
FFobject for protecting against the effects of dangerous or undesirable conditionsprotecting object
GGobject for providing a controllable flowgenerating object
HHobject for treating mattermatter processing object
KKobject for treating input signals and providing an appropriate outputinformation processing object
MMobject for providing mechanical movement or forcedriving object
NNobject for enclosing partly or fully another objectcovering object
PPobject for providing perceptible informationpresenting object
QQobject for controlling access or flowcontrolling object
RRobject for restricting or stabilisingrestricting object
SSobject for detecting a human action and providing an appropriate responsehuman interacting object
TTobject for transformingtransforming object
UUobject for structural positioning of other objectsholding object
WWobject for leading from one place to anotherguiding object
XXobject for interfacing an objectinterfacing object

Ændringer i standarden

RDS 81346 beskæftiger sig med systemer og deres relationer. Outputtet fra 81346 er en reference betegnelse, der betegner systemer og deres elementer. Der er tre slags relationer: Del-af-relationer (81346-1:2009), Type-af relationer (81346-2:2019) og pragmatiske relationer (til at håndtere ikke-hierarkiske relationer, for eksempel til interface mellem systemer).

I forhold til opdateringen af 81346-2 stod det klart, at klassificeringen havde behov for en opdatering med nye definitioner efter reglerne fra ISO 1087 og underklasserne der er kontrolleret af type-af relationerne.

Forskellene mellem 2009 og 2019 udgaverne er vist nedenfor:

ISO/IEC 81346-2: 2009 editionNEW ISO/IEC 81346-2: 2019 edition
InterdisciplinaryInterdisciplinary (expanded)
Two-letter classificationThree-letter classification
Implemented in object librariesStability for object libraries
Type-of relations not clearType-of relations 100% perfect
Backwards compability to 1996 editionBackwards compability to 2009 edition
Entry class:
Intended purpose or task (unstable)
Entry class:
Inherent function (stable)
Definitions missing or unclearDefinitions for all classes implemented

Klassekoder

RDS 81346-2:2019 udgaven gør det muligt at differentiere mellem en dør og et vindue, men også mellem en temperatur sensor og temperatur afbryder osv.

Class codeClass definitionClass name
(preferred term)
Qobject for controlling access or flowcontrolling object
QQobject for controlling access or flow to a spacespace access object
QQCobject for controlling access or flow to a space for use by personsdoor

Inkludering af alternative brancher

Den nye udgave er bagudkompatibel med 2009-udgaven, men nu med krystalklare definitioner af hver klasse. Dette har også åbnet muligheden for at inkludere en række forskellige udtryk fra enhver branche, der skal tildeles den opdaterede klassificering i 81346-2:2019, som eksemplerne på GPA viser nedenfor.

Class codeClass definitionClass name
(preferred term)
Examples of terms
Gobject for providing a controllable flowgenerating object
GPobject for providing a controllable flow of liquidliquid flow generating object
GPAobject for providing a controllable flow of liquid by forcing trapped liquid to the discharge sidepositive displacement pumpperistaltic pump, piston pump, rotary gear pump, screw pump, vacuum pump


RDS 81346 Newsletter Signup

Subscribe and always stay updated on the latest news!

Don't miss out on:

  • Free introduction courses
  • The release of new parts/updates
  • News about the RDS software solution
  • And much more!