RDS 81346

Only complexity can reduce complexity er en theoretisk regel for systemer der blev formuleret af den prominente systemtænker Niklas Luhmann (1927-1998).

Ved Videncenter for Referensystemer mener vi, at den kompleksitet der er nødvendig for at kunne reducere enhver teknisk kompleksitet er systemtænkning. Det indebærer at:

(1) Alt kan betragtes som et systemer.
(2) Systemelementer er relateret til hinanden ved tre typer af relationer: Del-af relationer, Type-af relationer og Pragmatiske relationer (se ISO 704).
Del-af relationer bruges til at inddele systemer i underdele dvs. systemelementer. Det gør det muligt at håndtere en ubegrænset underindeling af komplekse systemer Dette er hvad 81346-1 handler om.
  Type-af relationer bruges til at skabe klasser af systemer. Det bruges til genkendelse af systemer og forhindrer at systeminformation vokser ukontrolleret. Dette er hvad 81346-2 handler om.
  Pragmatiske relationer beskriver integrationen mellem systemer og kan bruges til håndtering af interaktionen mellem systemer. Muligheden for at håndtere pragmatiske relationer er en af de positive fordele ved at arbejde med systemer.
(3) Det er nødvendigt at navngive og mærke systemerne, så du kan skelne dem fra hinanden. Dette er hvad 81346 standardserien handler om i sin helhed.
  • ISO/IEC 81346-1 (2009) bruges til at skabe referencebetegnelser (i.e. labels eller TAG’s) for systemer der er arrangeret i strukturer vha. baseret på del-af relationer.
  • Behovet for forskellige syn på systemets struktur håndteres ved brug af aspekter (=/+/-/%).
  • ISO/IEC 81346-2 (2019) indeholder den international klassifikation for tekniske systemer baseret på type-af relationer. Læs mere om den nye 2019 udgave her.

Klik på videoen nedenunder for at blive introduceret til RDS 81346:RDS 81346 Newsletter Signup

Subscribe and always stay updated on the latest news!

Don't miss out on:

  • Free introduction courses
  • The release of new parts/updates
  • News about the RDS software solution
  • And much more!