Den nye 2017 udgave af 81346 håndbogen

Posted by admin on December 02, 2016
Uncategorized

m311156-omslag-v3-2

Den nye udgave af DS håndbog 166: A Guide to RDS – Reference Designation Systems er nu tilgængelig fra Dansk Standard. Håndbogen publiceres på engelsk i denne omgang og kan købes ved at følge dette link.

Den forrige håndbog var fra 2010, og der er sket mange nye ting siden da. Man kan sige at RDS slet ikke er statisk, og at standarden er under forsat udvikling! Håndbogen har derfor gennemgået en komplet makeover med tilføjelse af mange nye elementer inden for RDS / 81346, og vi glæder os til at dele den med brugerne.

Højdepunkter fra den nye 81346 håndbog inkluderer beskrivelser og eksempler for:

  • En stærk relation til Systems Engineering – sådan kan kompleksitet for et hvert design håndteres
  • Hvordan RDS etablerer overensstemmelse mellem dokumentation for systemer
  • Den nye trebogstavskode fra 81346-2 (2017 udgave)
  • Det nye Type-aspekt (prefiks %) fra 81346-12 (2017 udgave)
  • Den nye del af standard serien, 81346-12 RDS-CW: RDS for Construction Works
  • Den nye regel for angivelse af egenskaber for systemer i forbindelse med referencebetegnelser
  • Identifikation og håndtering af interfaces blandt systems
  • Behovet for dobbelt TAGs – hvordan kan du mappe mellem dit RDS og alle andre TAG systemer

+ Tabeller for tekniske objekter, rum og infrastruktur
+ Tabeller for funktionelle systemer og tekniske systemer i RDS-CW
+ 45 eksempler og 115 figurer til at guide dig!
+ Fri adgang til Company Premium udgaven af RDS 81346 app’en

Se et preview af håndbogens indhold her.